Gwarancja

Warunki gwarancji sklepu internetowego sanmarket.pl

§ 1 Ogólne postanowienia gwarancyjne:

 1. EVG Trade Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie i wykonanie wyrobu.
 2. EVG Trade Sp. z o.o. przywróci wyrób do właściwości deklarowanych gwarancją poprzez naprawę lub wymianę w zależności od decyzji gwaranta.
 3. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 12 miesięcy. Braki części w dostawie należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty zakupu. Zgłoszenie po terminie wiąże się z dosłaniem brakujących elementów odpłatnie.
 4. EVG Trade Sp. z o.o. wymaga stosownych dokumentów identyfikujących wyrób do ustalenia czy uszkodzony towar jest objęty gwarancją, tj. dowodu zakupu
 5. Reklamowany towar powinien być zgłoszony do EVG Trade Sp. z o.o. w wybrany przez Klienta sposób, tj. poprzez telefon +48604546046, e-mail: sklep@sanmarket.pl,lub listownie na adres: 05-092 Łomianki ul. Lutosławskiego 7 
 6. Wady lub uszkodzenie towaru ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane w uprzednio uzgodnionym terminie. 
 7. Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony przez klienta do punktu serwisowego mieszczącego się pod adresem: 05-092 Łomianki ul. Lutosławskiego 7.
 8. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź użytkowanie oraz zgłosić usterkę gwarantowi.
 9. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.
 10. EVG Trade Sp. z o.o. niezwłocznie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego i nie dłużej niż w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia.
 11. EVG Trade Sp. z o.o. wykonuje naprawy gwarancyjne w odpowiednim czasie, uwzględniając rodzaj towaru i cel jego nabycia, jednak nie dłuższym niż 48 dni roboczych liczonych od
  daty ustosunkowania się do zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 2 Gwarancją nie są objęte niezgodne z umową deklarowane właściwości jeżeli powstały w wyniku lub mają związek z:

 1. Samodzielnymi naprawami i przeróbkami;
 2. Samodzielnymi zmianami konstrukcji urządzenia, które mają bezpośredni wpływ na zgłoszoną usterkę;
 3. Szkodami powstałymi na skutek niewłaściwej konserwacji;
 4. Uszkodzeniami produktu poprzez wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 3 Gwarancją nie są objęte:

 1. Wyroby będące przedmiotem ekspozycji;
 2. Uszkodzenia mechaniczne produktu;
 3. Części ze szkła, różne rodzaje źródeł światła (żarówki, halogeny,diody), lampki kontrolne, bezpieczniki oraz elementy zużywalne.

§ 4 Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

 1. Wytrąceniem się osadów z użytkowanej wody (zaleca się stosowanie odpowiednich filtrów);
 2. Nieodpowiednią pielęgnacją wyrobu (stosowaniem środków zawierających rozpuszczalniki,substancje żrące, ścierne, itp.).

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, rękojmią.

do góry

Sklep z akcesoriami do domu SanMarket | Wólczyńska 133/5/60, 01-919 Warszawa | E-mail: sklep@sanmarket.pl | Tel. 604 546 046 | NIP: 1182151997 | REGON: 368066844

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl